Šeimos medicina

Sveikata reikia rūpintis visuomet ne tik kai sergate, bet ir  kai esate sveikas reikia nepamiršti sveikai gyventi atlikti profilaktinius tyrimus bei dalyvauti sveikatos prevencinėse programose. Žinios, atsakingumas ir dėmesys – tai ką pasiūlys mūsų profesionalūs gydytojai. Paciento pasitikėjimas gydytoju yra vienas iš svarbiausių veiksnių kuriant santykius su pacientu.

 1. Registracija pas klinikos gydytojus
 • Pacientai pas savo šeimos gydytoją ir gydytojus specialistus iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į registratūrą, paskambinę telefonu arba užsiregistravę internetu.
 • Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai Registratūros darbuotojui nurodo vardą, pavardę ir gimimo datą. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį.Pacientui priminimas apie vizitą (jei pacientas yra pateikęs telefono numerį) yra siunčiamas SMS žinute diena prieš vizitą.
 • Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 • Negalintys atvykti nurodytu laiku, ne vėliau kaip vieną darbo dieną iki paskirtos vizito pas gydytoją dienos 17-os val. apie tai praneša registratūros darbuotojui telefonu arba atšaukia internetinę registraciją.
 • Pas antrinio lygio specialistus pacientai nukreipiami pirminės sveikatos priežiūros gydytojų sprendimu. Pagal gydytojo specialisto kompetenciją atliekami visi būtini tiriamieji ir gydomieji veiksmai, teikiami patarimai siuntusiajam gydytojui. Kreipiantis į pirminio lygio gydytojus: psichiatrą, psichologą, odontologą – šeimos gydytojo siuntimo nereikia.

Gydytojų iškvietimai į namus priimami klinikos registratūros telefonu arba atvykus į registratūrą darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val.

Skubioji medicinos pagalba teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Gydytojo siuntimas nereikalingas.

Reguliuojant pacientų srautus pas šeimos gydytojus siekiama, kad skubioji pagalba (būtinoji pagalba) būtų suteikta ne vėliau kaip per valandą, pagalba ūmių susirgimų atveju – per 24 val., o planine tvarka per 7 dienas.

Šeimos gydytojo paslaugų  namuose teikimas:

Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN14:2019 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei vadovaujantis V-943 ir V-133 įsakymų nuostatomis.
Iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.

Medicinės paslaugos namuose teikiamos:
• naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugutojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos LR SAM  ministro 2000 m.  gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301.;
• sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
• vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
• asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialus nuolatinės slaugos poreikis;
• pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);

• pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
• pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažininantys vaistai.

Aukščiau aprašytais atvejais sprendimą dėl paslaugų teikimo poreikio priima pacientą gydantis šeimos gydytojo komandos narys.

1. Vaikams (iki 18 metų amžiaus) nesant suaugusiam asmeniui namuose, medicininė apžiūra neteikiama.
2. Gydytojų iškvietimai į namus neregistruojami įv. pažymų apie sveikatos būklę, TLK kompensuojamų receptų išrašymui.
3. Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.
4. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.
5. Abipusiu paciento ir gydytojo susitarimu gali būti atliktas mokamas iškvietimas, už kurį atsiskaitoma vadovaujantis įstaigoje galiojančia mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka.
6. Iškvietimų į pacientų namus metu gydytojai pildo visą reikiamą dokumentaciją.

 1. Vadovaujantis sutartimis, pasirašytomis su teritorinėmis ligonių kasomis, klinikos „Medicinos namai“ teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos šią įstaigą pasirinkusiems (prisirašiusiems) draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims. Šios paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.

Nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba.

 1. Įstaigoje teikiamos šios nemokamos(kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų) paslaugos:
 • Šeimos gydytojo (visų amžiaus grupių pacientams).
 • Vidaus ligų gydytojo (suaugusiems pacientams).
 • Vaikų ligų gydytojo (pacientams iki 18 metų).
 • Gydytojo akušerio ginekologo.
 • Išduodami siuntimai teikti aukštesnio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, medicininę reabilitaciją ar sanatorinį (antirecidyvinį) gydymą.
 • Išrašomi kompensuojami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės.
 • Fiziologinio nėštumo priežiūra ( vadovaujantis LR SAM 2006-12-29 įsk. Nr. V-1135 “Dėl nėščiųjų sveikatos tikrinimų”).
 • Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra (vadovaujantis LR SAM 2000-05-31 įsk. Nr.301 “Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose 3 priedo reikalavimais).
 • Vaikų imunoprofilaktika.
 • Moksleivių paruošimas mokyklai.
 • Neįgaliųjų sveikatos priežiūra ( gydytojo ir slaugytojo vizitai į namus).
 • Slaugos paslaugos namuose.
 • Slaugos personalo procedūros namuose.
 • Prevencinės programos ( gimdos kaklelio, priešinės liaukos, krūtų, storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programos, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių bei vaikų krūminių dantų ėduonies profilaktikos programa).
 • Medicininės procedūros ( injekcijos į raumenis, į veną, lašinės infuzijos , EKG, antropometriniai matavimai, akispūdžio matavimai, kraujospūdžio matavimai, žaizdų perrišimai ir t.t. );
 • Šeimos gydytojas, jei to reikia, gali paskirti nemokamai šiuos tyrimus:

o    bendrą kraujo tyrimą,

o    lipidogramą,

o    kalio,

o    natrio,

o    kreatinino,

o    alanininės aminotransferazės,

o    asparagininės aminotransferazės,

o    šarminės fosfatazės,

o    bilirubino,

o    gliukozės,

o    šlapimo rūgšties tyrimus

o    bendrą šlapimo tyrimą

o    albumino/kreatinino santykio šlapime tyrimą

o    C reaktyvinio baltymo

o    eritrocitų nusėdimo greitį (ENG)

o    skydliaukėsfunkcijostyrimą(TTH).

Tam tikrais atvejais šeimos gydytojas gali skirti atlikti šiuos tyrimus:

o    glikolizinto hemoglobino tyrimą;

o    gliukozės tolerancijos testą;

o    kraujo krešumo tyrimus (protrombino laiką, tarptautinį normalizuotą santykį, aktyvinto dalinio tromboplastino laiką);

o    prostatos specifinį antigeną (taip pat ir pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);

o    kraujo grupės ir Rh faktoriaus tyrimus;

o    sifilio (RPR) ir specifinį (treponeminį) tyrimą su T. pallidum antigenų (TPHA) tyrimu;

o    tyrimus dėl virusinio hepatito B ir C;

o    šlapimo pasėlį;

o    žmogaus imunodeficito viruso testą;

o    A grupės beta hemolizinio streptokoko greito nustatymo testą;

o    slapto kraujavimo išmatose testą;

o    tuberkulino mėginį;

o    onkocitologinį gimdos kaklelio tepinėlį;

o    koprogramą;

o    ginekologinį tepinėlį iš makšties ir gimdos kaklelio;

o    enterobiozės tyrimą;

o    elektrokardiografiją;

o    spirometriją maksimalaus iškvėpimo srovės greičiui (PEF), forsuoto tūrio per pirmą sekundę (FEV1) ir forsuotos gyvybinės plaučių talpos (FVC) reikšmėms vertinti;

o    pulsoksimetriją.

Svarbu žinoti, kad pacientas tyrimus gali pasirinkti ir savo iniciatyva, tik tuomet jų faktinę kainą apmoka pats. Už paslaugą mokama gydymo įstaigos kasoje.

 1. Klinikose teikiamos slaugos paslaugos, vadovaujantis SAM ministro įsakymu Nr. V-1026 ” Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
 • Slaugos paslaugos namuose pacientams kuriems paskirti spec poreikiai;
 • Kraujospūdžio matavimas;
 • Žaizdos perrišimas;
 • Siūlų pašalinimas iš žaizdos po operacijų;
 • Ausų sieros kamščio plovimas (tik su gydytojo paskyrimu);
 • Injekcijos į raumenis ir į veną;
 • Kitos slaugytojų kompetencija priskirtos paslaugos.

Siuntimą gauti slaugai namuose išduoda šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas.