Reorganizacija

PRANEŠIMAS APIE REORGANIZACIJĄ:

 

Informuojame, kad sveikatos priežiūros paslaugas teikianti UAB „Medicinos namai šeimai“ (juridinio asmens kodas 303352497, adresas  J.Tumo-Vaižganto g. 118-2, Tauragė) dalyvauja reorganizavime, kurio metu prie šios klinikos bus prijungtos reorganizuojamos UAB, A. Briedžio šeimos klinika (juridinio asmens kodas 1797 42811, adresas: Tauragės r. sav., Skaudvilė, Turgaus a. 5) bei UAB „Kaltinėnų šeimos gydytojas” (juridinio asmens kodas 3006 37007, adresas: Šilalės r. sav., Kaltinėnai, Stadiono g. 5).

 

Po reorganizacijos UAB „Medicinos namai šeimai“ tęs klinikų UAB, A. Briedžio šeimos klinika bei UAB „Kaltinėnų šeimos gydytojas” veiklą pilna apimtimi.

 

Baigus klinikų UAB, A. Briedžio šeimos klinika bei UAB „Kaltinėnų šeimos gydytojas”  reorganizaciją prie šių klinikų prisirašę pacientai bus perrašomi prie po reorganizacijos toliau veiksiančios UAB „Medicinos namai šeimai“ bei pastarajai klinikai bus perduodami pacientų duomenys automatiškai, nebent pacientai pareikštų pageidavimą persirašyti prie kitos sveikatos priežiūros įstaigos.

 

Gydymo paslaugos po reorganizacijos toliau veiksiančioje UAB „Medicinos namai šeimai“ pacientams bus teikiamos ta pačia tvarka ir toje pačioje vietoje kaip kad buvo teikiamos atitinkamai klinikose UAB, A. Briedžio šeimos klinika bei UAB „Kaltinėnų šeimos gydytojas”.

 

Pacientai, nesutinkantys po reorganizacijos toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauti iš UAB „Medicinos namai šeimai“, kuri po reorganizacijos perims klinikų UAB, A. Briedžio šeimos klinika bei UAB „Kaltinėnų šeimos gydytojas”  turtą, teises, pareigas bei pacientų asmens duomenis, turi teisę iki 2023-09-30 neatlygintinai prisirašyti prie bet kurios kitos pasirinktos asmens sveikatos priežiūros įstaigos.