Paslaugos įmonėms

Klinikos “Medicinos namai” specialistai greitai ir kokybiškai patikrins Jūsų sveikatą, pagal Jūsų profesijai keliamus reikalavimus.

Esant poreikiui, atvykstame į kliento biurą ir patikriname visų darbuotojų sveikatą vienu metu. Tokiu būdu sutaupome Jūsų, bei Jūsų darbuotojų brangų laiką, bei pinigus

Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma ( 1 grupės: AM, A1,A, B1, B, ir BE kategorijų )

Privalomasis profilaktinis sveikatos tikrinimas (įsidarbinant, dirbant)

Vaiko sveikatos tikrinimas ir pažymėjimo išrašymas (į mokyklą, darželį)

Vaiko sveikatos tikrinimas ir pažymėjimo išrašymas (į stovyklą)

Asmens vykstančio į užsienį, medicininis tikrinimas ir pažymos išdavimas (F 082/a)

Stojantiems į profesinio mokymo mokyklas sveikatos tikrinimas ( F 086/a)

Sportuojančių asmenų sveikatos patikrinimas F 068/a (išskyrus profesionalus)

Sveikatos patikrinimas civiliniam šaunamajam ginklui gauti.