Naudinga informacija

UAB „Medicinos namai šeimai“  (toliau – Klinika) supažindina Jus su Klinikos vidaus darbo taisyklėmis. Detaliau galite susipažinti paspaudę šią  nuorodą Įmonės vidaus darbo taisykles rasite čia

Informaciją apie Klinikoje dirbančius specialistus, jų darbo laiką, laboratorinio kabineto darbo laiką, mokamų paslaugų kainynus, informaciją apie pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos paslaugas bei informaciją apie paslaugų teikimą Klinikos nedarbu laiko galite rasti, pagrindiniame puslapyje pasirinkę Jus dominančią Kliniką.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą rasite čia

Medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų sąrašai

Vaikų ir suaugusiųjų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų sąrašai skelbiami Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėse svetainėse:

Suaugusiųjų sanatorijos                          Vaikų sanatorijos

Mums labai svarbi Jūsų nuomonė apie suteiktas paslaugas. Nuolat stengiamės gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir pacientų aptarnavimo kultūrą.
Norėdami palikti atsiliepimą apie Klinikoje Jums suteiktas paslaugas tai galite padaryti čia

Pacientas, kurio manymu, buvo pažeistos jo teisės, ne vėliau kaip per vienus metus nuo dienos, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per 3 metus nuo teisių pažeidimo dienos, turi teisę pateikti UAB „Medicinos namai šeimai“ skundą.
Skundai gali būti pateikiami tiesiogiai (atvykus į Kliniką) ar per atstumą (registruotu paštu, per kurjerį, elektroniniu paštu kokybe@medicinosnamai.lt)
Elektroninėmis priemonėmis atsiųstas skundas, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti skundo autentiškumą.
Klinikoje nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento (jo atstovo) pateikti tinkamai, laikantis skundo pateikimo reikalavimų.