Apie mus

UAB „Medicinos namai šeimai“ teikia  pirminio ir antrinio lygio ambulatorines, odontologijos ir kitos medicininės paslaugas. Mūsų klinikose dirba profesionalūs gydytojai, kurie įsigilina į pacientų problemas bei skiria reikalingą gydymą.

Prie Klinikos prisirašiusiems ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams nemokamai teikiamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis:
• pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisirašiusiųjų prie klinikos gyventojų sąraše;
• antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Jos teikiamos pacientams, teisės aktų nustatyta tvarka, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu bei turintiems gydytojo siuntimą konsultacijai (išskyrus antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją dermatovenerologą)*;
• būtinoji medicinos pagalba. Tokia pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.
* dėl konkrečiame padalinyje PSDF lėšomis teikiamų paslaugų, prašome teirautis klinikos telefonu arba registratūroje.

Įstaigos kokybės politikos nuostatos, kurias ji įgyvendina, teikdama pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
• Įstaiga siekia teikti teisingą ir pacientus gerbiančią sveikatos priežiūrą;
• Įstaiga siekia teikti pacientų poreikius atitinkančias pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
• Įstaiga užtikrina ir garantuoja savo pacientų asmens duomenų ir sveikatos informacijos konfidencialumą ir saugumą;
• Įstaiga siekia suteikti savo pacientams aukščiausios, pagal galiojančią praktiką, kokybės sveikatos priežiūros paslaugas;
• Įstaiga užtikrina reikiamus sveikatos priežiūros paslaugoms teikti išteklius.

Strateginiai tikslai:

  • Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą siekiant maksimaliai patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius.
  • Skirti ypatingą dėmesį pacientų saugai – teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas.
  • Skatinti darbuotojų profesinį tobulėjimą bei didinti darbuotojų motyvaciją.
  • Plėsti paslaugų spektrą ir auginti patenkintų pacientų skaičių.

MISIJA

Teikti profesionalias sveikatos priežiūros paslaugas, užsiimti ligų prevencija ir sveikatinimu.

VIZIJA

Būti geriausia gydymo įstaiga regione, kuriame esame. Būti geriausiu pasirinkimu klinikų pacientams ir darbuotojams.

VERTYBĖS

  • Profesionalumas 
  • Atsakingumas
  • Bendradarbiavimas
  • Orientaciją į rezultatą.

Klinikos „Medicinos namai” jūsų geriausias pasirinkimas, nes MUMS RŪPI JŪSŲ SVEIKATA