Apie mus

UAB „Medicinos namai šeimai“ teikia  pirminio ir antrinio lygio ambulatorines, odontologijos ir kitos medicininės paslaugas. Mūsų klinikose dirba profesionalūs gydytojai, kurie įsigilina į pacientų problemas bei skiria reikalingą gydymą.

Prie Klinikos prisirašiusiems ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu pacientams nemokamai teikiamos šios asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis:
• pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Jos teikiamos visiems pacientams, kurie teisės aktų nustatyta tvarka yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ir yra prisirašiusiųjų prie klinikos gyventojų sąraše;
• antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Jos teikiamos pacientams, teisės aktų nustatyta tvarka, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu bei turintiems gydytojo siuntimą konsultacijai (išskyrus antrinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją dermatovenerologą)*;
• būtinoji medicinos pagalba. Tokia pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, ar ne.
* dėl konkrečiame padalinyje PSDF lėšomis teikiamų paslaugų, prašome teirautis klinikos telefonu arba registratūroje.

Įstaigos kokybės politikos nuostatos, kurias ji įgyvendina, teikdama pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas:
• Įstaiga siekia teikti teisingą ir pacientus gerbiančią sveikatos priežiūrą;
• Įstaiga siekia teikti pacientų poreikius atitinkančias pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
• Įstaiga užtikrina ir garantuoja savo pacientų asmens duomenų ir sveikatos informacijos konfidencialumą ir saugumą;
• Įstaiga siekia suteikti savo pacientams aukščiausios, pagal galiojančią praktiką, kokybės sveikatos priežiūros paslaugas;
• Įstaiga užtikrina reikiamus sveikatos priežiūros paslaugoms teikti išteklius.

MISIJA:

Teikti profesionalias sveikatos priežiūros paslaugas  bei užsiimti ligų prevenciją bei sveikatinimu.

VIZIJA:

Būti geriausia gydymo įstaiga regione, kuriame esame, būti geriausias pasirinkimas klinikų pacientams ir darbuotojams.

STRATEGINIAI TIKSLAI:

Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, siekiant maksimaliai patenkinti pacientų poreikius ir lūkesčius

Plėsti paslaugų spektrą ir auginti patenkintų pacientų skaičių.

VERTYBĖS:

*Profesionalumas

* Atsakingumas

* Bendradarbiavimas

* Orientaciją į rezultatą.

MISIJA

Teikti profesionalias sveikatos priežiūros paslaugas  bei užsiimti ligų prevenciją bei sveikatinimu.

VIZIJA

Būti geriausia gydymo įstaiga regione, kuriame esame, būti geriausias pasirinkimas klinikų pacientams ir darbuotojams.

VERTYBĖS

*Profesionalumas

* Atsakingumas

* Bendradarbiavimas

* Orientaciją į rezultatą.

Klinikos “Medicinos namai” jūsų geriausias pasirinkimas, nes MUMS RŪPI JŪSŲ SVEIKATA